Mi smo ...
Ekskluzivni uvoznik i distributer visokokvalitetnih proizvoda iz oblasti minimalno-invazivne hirurgije i segmenta endoskopije u medicini, kao i u oblastima ESWL/ESWT.

Kupci ...
Mi obezbeđujemo zadovoljstvo kupaca preko vrhunskog kvaliteta naših proizvoda, obezbeđujući kompetentne savete i brigu o kupcu u najkraćem mogućem periodu.

Partneri ...
Naš uspeh umnogome zavisi od visokog poverenja u naše partnere. U našoj saradnji sa partnerima verujemo u obostrane fer odnose.

Ekologija ...
Smatramo sebe delom prirodnog životnog okruženja. Ne vidimo uključivanje ekoloških principa u naš rad i postojanje kao opterećenje, već kao šansu i izazov. Verujemo da ekološki i ekonomski uspeh idu ruku pod ruku, i da su komplementni jedan sa drugim.

Inovacije ...
Mi pratimo trendove na tržištu sa inovativnim i jedinstvenim proizvodima i ponudom, što nam omogućava da se jasno razlikujemo od naših konkurenata. Ovo činimo koncentrišući se na razvoj, koji nam obezbeđuje konstantne korake unapred.

Organizacija ...
Naša kompanija se karakteriše veoma brzim i efikasnim kanalima donošenja odluka, što optimizuje naše ciljne aktivnosti u okviru segmenata tržišta i garantuje uspeh.

Kompetentnost ...
Konstantne inovacije i ekspanzija našeg programa i ponude omogućavaju našim klijentima mogućnost kontinuiranog rasta i razvoja, obezbeđujući dugoročnu budućnost našoj kompaniji.

Menadžment kvaliteta ...
Mi zahtevamo od naših zaposlenih izuzetno definisanu svest o kvalitetu njihovog rada. Ova svest je naglašena sigurnošću kroz poznavanje svih tehnoloških i organizacionih procedura i procesa.

Odnosi u kompaniji ...
Radi obezbeđivanja zdravih odnosa i pozitivne klime u kompaniji, mi unapređujemo uslove rada i osnažujemo naše slabe tačke kroz kombinaciju interne i eksterne obuke i edukacije.

Servis ...
Trudimo se da razumemo i podržimo zahteve naših klijenata u svakom trenutku, te i da prevaziđemo očekivanja. Ovo postižemo kroz snažan osećaj za pružanje podrške klijentu, a preko naših visoko motivisanih zaposlenih.

 

 

AKTUELNO

Operativni histeroskop-resektoskop "Princess", jedinstveni monopolar i bipolar u istom instrumentu.

 
     
 
Copyright © Lupus Medical d.o.o., 2009. Privacy Policy. All rights reserved.