Pored dijagnostičke histeroskopije koja je poslednjih godina postala standardna ginekološka praksa, terapeutske intervencije sve više dobijaju na značaju.

 HISTEROSKOPI
Prednosti endoskopske histeroskopske dijagnostike i operativnih tehnika se vide u smanjenom stresu za pacijenta i očuvanju organa. Operativna histeroskopija postavlja visoke zahteve pred operatera, te su Richard Wolf proizvodi osmišljeni i stvoreni u cilju maksimalnog povećanja funkcionalnosti i bezbednosti u radu.

  1. Kompaktni dijagnostičko-operativni histeroskopi
  2. Jedinstveni operativni monopolar/bipolar histerskop-resektoskop "Princess"
  3. Mini operativni histeroskop Solima-Zupi sa standardnim dijametrima izmenjivih košuljica i integrisanim radnim kanalom
  4. Resection Master operativni resektoskop sa integrisanim sukcionim kanalom i specijalnim mikroprocesorom za automatsku sukciju delova tkiva
  5. Mikromodularni sistem forcepsa i makaza HySafe sa klik mehanizmom rotabilne 360 stepeni

VAGINOSKOPIJA / AMNIOSKOPIJA

  1. Vaginoskopi
  2. Amnioskopi
  3. Stakleni kapilari

GINEKOLOŠKA LAPAROSKOPIJA
Najmodernija i najpouzdanija rešenja u smislu vizualizacije i instrumentarija za laparoskopiju u ginekologiji.

  1. Eragon modularni sistemi bipolarnih forcepsa i makaza sa maksimalnom ekonomičnošću, funkcionalnošću i jednostavnošću u rukovanju
  2. Morce Power Plus kao najnovija generacija elektronskih morcelatora

PELVISKOPIJA
Brojne opcije u modernoj ginekološkoj operativi sa hirurškim instrumentima: sterilizacija, ovarijalna biopsija, ovarienoktomija, resekcija zidnih cisti, morcelacija subseroznih mioma ...

HISTEREKTOMIJA
Laparoskopski asistirana vaginalna histerektomija LAHV, laparoskopski asistirana supracervikalna histerektomija LASH, totalna laparoskopska histerektomija TLHE.

Uterus manipulator "Secufix", sa luminarnim osvetljenjem

STEEP - ENDOSKOPSKA EKSPLORACIONA PROCEDURA MEKOG TKIVA
Endoskopska hirurgija aksile - treman oblasti grudi. Meka tkiva su i dalje limit za endoskopske zahvate. Iz ovih razloga razvoj aksiloskopa STEEP predstavlja veliki korak u slučajevima kancera grudi.

 

 

AKTUELNO

Operativni histeroskop-resektoskop "Princess", jedinstveni monopolar i bipolar u istom instrumentu.

 
     
 
Copyright © Lupus Medical d.o.o., 2009. Privacy Policy. All rights reserved.